Kraniosakrální terapie Praha

Lehká HLAVA.
Otevřené SRDCE.
Uvolněné TĚLO.
Kraniosakrální ošetření

Kraniosakrální biodynamika

 

Cesta k porozumění tomu, co se děje ve vašem těle.

Pomáhá zastavit se, uvolnit, odbourat stres a žít život v souladu s vlastními potřebami.

Moje cesta

Pro mě osobně představuje kranio životní cestu, která může pomoci každému z vás, ať už je váš záměr jakýkoliv.

Jak kranio probíhá

w

Úvodní rozhovor

Sezení zahájíme úvodním povídáním, během kterého probereme témata, která jsou pro vás důležitá a aktuální.

Ošetření

Ošetření vnímáte jako relaxaci a uvolnění. Ošetřující používá doteku rukou k naslouchání jemných rytmů ve vašem těle.

[

Závěrečné sdílení

Setkání završíme závěrečným sdílením. Pozitivní účinky a příjemné pocity můžete vnímat ještě několik dní poté.

Kraniosakrální ošetření

Zkušenosti klientů

{

Ošetření s Kateřinou mě velmi podpořilo. V její přítomnosti jsem si mohla dovolit být zranitelná a ukázat i své citlivé části. Pod jejím sladěným dotykem začaly roztávat obranné štíty a náboj v mém nervovém systému se mohl bezpečně vybít. Kateřina má kapacitu citlivě pojmout to, co klient prožívá a navigovat ho k celistvosti a sjednocení. Při závěru ošetření jsem cítila, jak se osvobozuji a celé tělo a části v nervovém systému se hluboce uvolňují a prostupují světlem. Kateřina je citlivý a moudrý průvodce, její ošetření vřele doporučuji.

Abha Sajwel /lektorka/

{

Kateřinu a kraniosakrální biodynamiku jsem vyhledala v době, kdy prožívám nejtěžší období svého života, těžkou nemoc svého syna. Už po prvních ošetřeních moje tělo reagovalo úlevou, přestaly bolesti a projevy, které mě tížily. Moje tělo i mysl se uvolňovaly. Každé další setkání s Kateřinou je pro mě povzbuzením a přináší mi klid. Velmi brzy jsem načerpala sílu. Přístup Kateřiny je úžasný, vlídný a respektující.

Dana Vrabcová /klientka/